شادروان : سامانه ساخت آرامگاه مجازی، فاتحه آنلاین، برداشتن دعا وختم قرآن جهت شفا و حاجت

ایجاد آرامگاه مجازی ایجاد آرامگاه مجازی

تعداد متوفی

92

صلوات

180548

فاتحه

18023

ثبت امروز

0

گروه بندی متوفیان
لیست متوفی ها به تفکیک استان