شادروان : سامانه ساخت آرامگاه مجازی، فاتحه آنلاین، برداشتن دعا وختم قرآن جهت شفا و حاجت

ایجاد آرامگاه مجازی ایجاد آرامگاه مجازی

تعداد متوفی

105

صلوات

258949

فاتحه

28858

ثبت امروز

0

گروه بندی متوفیان
لیست متوفی ها به تفکیک استان