شادروان : سامانه ساخت آرامگاه مجازی، فاتحه آنلاین، برداشتن دعا وختم قرآن جهت شفا و حاجت

ایجاد آرامگاه مجازی ایجاد آرامگاه مجازی

تعداد متوفی

155

صلوات

283333

فاتحه

33899

ثبت امروز

1

گروه بندی متوفیان
لیست متوفی ها به تفکیک استان